De ZZP accountant Eindhoven ontzorgt ZZP’ers

De naam zegt het al. De ZZP Specialist in Eindhoven richt zich op ZZP-ondernemers en verricht in feite accountantswerkzaamheden voor die grote groep ondernemers. Slechts als de accountantscontrole uitgevoerd moet worden, komt de geregistreerde accountant even in beeld. Samenwerken met de ZZP accountant Eindhoven biedt nogal wat voordelen. Bovendien stap je gratis over van je huidige boekhouder naar de ZZP accountant Eindhoven.

Belang van de ondernemer staat altijd centraal Bij de ZZP Specialist in Eindhoven draait alles om het belang van de ondernemer, die dan ook altijd centraal staat. Met een werkelijk indrukwekkende kennis over fiscale zaken, wordt uiteraard altijd geprobeerd de hardwerkende ondernemer zo weinig mogelijk belasting te laten betalen. De ZZP Specialist denkt nog écht mee en probeert telkens weer de best mogelijke resultaten te halen. En dat lukt in vrijwel alle gevallen.

ZZP accountant Eindhoven

Veel Zelfstandigen Zonder Personeel voelen zich niet helemaal (of helemaal niet) thuis bij een accountant of een boekhouder. Bovendien zijn ze vaak ontevreden over de werkzaamheden die uitgevoerd worden en is er niet zelden onduidelijkheid over de vaak hoge tarieven en is er van coaching en begeleiding ook al zelden sprake. De ZZP Specialist daarentegen, werkt volkomen transparant. Er wordt gewerkt met vaste prijzen en elke maand krijgt de ondernemer inzicht en uitleg over de financiële cijfers. De ZZP’er ontzorgen, dat is het voornaamste doel van de ZZP Specialist. De gemiddelde ondernemer wil liever niet veel tijd steken in de boekhouding en bezit bovendien vaak te weinig kennis van zaken. De werkwijze van de ZZP accountant Eindhoven is even simpel als geniaal. Zo kunnen facturen en bonnen naar de ZZP Specialist gemaild worden. Dat kan simpel door een

accountant eindhoven image

foto te maken of de documenten in te scannen. De aangeleverde gegevens worden vervolgens opgenomen en net als de bankmutaties verwerkt in de administratie. Ook de belastingaangifte wordt door de ZZP Specialist verzorgd, dus ook daar hoeft de hardwerkende zelfstandige zonder personeel dus ook al niet wakker van te liggen. Overigens hebben de ondernemers altijd en overal inzage in de cijfers en de behaalde bedrijfsresultaten.

Lager tarief

De ZZP Specialist werkt voor een aanzienlijk lager tarief dan dat een reguliere accountant of boekhouder in rekening brengt. En dat terwijl de ZZP Specialist tenminste net zo ervaren is als boekhouder en als belastingadviseur. Een keer per maand krijgt de ondernemer een rapportage van de behaalde bedrijfsresultaten. Wat ZZP’ers zeker ook aan zal spreken, is dat de stopwatch niet meteen ingedrukt wordt als eenmaal voet over de drempel is. Sterker nog; voor het kennismakingsgesprek worden helemaal geen kosten berekend. Ook de overstapservice, indien nodig, is geheel kosteloos.

De ZZP accountant Eindhoven is als geen ander op de hoogte van de fiscale voordelen waar door de ondernemer van geprofiteerd kan worden in de vorm van bijvoorbeeld starters- en zelfstandigenaftrek, de winstvrijstelling en zeker ook de kleine ondernemersregeling. Met andere woorden, de fiscale mogelijkheden worden zo optimaal mogelijk benut. ZZP’ers krijgen gevraagd en ongevraagd advies en de ideale financiële partner voor ZZP’ers is altijd bereikbaar voor alle denkbare vragen. Ook belangrijk is dat de administratie altijd up-to-date is.

‘Scan en Herken’

De ZZP Specialist werkt met het ‘Scan en Herken’ systeem en automatiseert de gehele administratie. Met de geavanceerde software kunnen bonnen en facturen verwerkt worden die je dus met behulp van je smartphone of tablet per mail toestuurt. De documenten kunnen zowel gescand als op de foto gezet worden. Op die manier ontstaat een digitaal archief en de ZZP’er heeft bovendien een scan van de originele papieren in het bezit. Op die manier is de administratie altijd en overal op de wereld in te zien. ZZP’ers kunnen vanuit het boekhoudpakket rechtstreeks hun nota’s versturen. De ZZP Specialist kan, als je liever niet te maken wilt hebben met wanbetalers, ook het beheer van debiteren verzorgen. Ook dit kan volledig geautomatiseerd. Debiteurenbeheer kost de ondernemer vaak ontzettend veel tijd en levert bovendien nogal wat stress op. Bewezen is dat als je als ondernemer ook dit door de ZZP Specialist laat verzorgen, de cashflow van je bedrijf snel zal verbeteren.

Omdat de financiële cijfers altijd en overal online in te zien zijn, kunnen belangrijke beslissingen onderbouwd – op basis van cijfers dus – genomen worden en is dat niet langer een gevoelskwestie. In feite hoeft de zelfstandig ondernemer niet meer te doen dan het fotograferen of scannen van documenten. De rest wordt verzorgd en middels ‘Scan en Herken’ software snel verwerkt. De administratie is op die manier ook altijd actueel. Elke maand krijgt de ondernemer een rapport. Daarin zijn de bedrijfsresultaten opgenomen en kan de ondernemer zien hoe de financiële situatie precies is. Ook nu kan weer gehandeld worden op basis van de meest recente financiële cijfers. Uiteraard zal de ZZP Specialist altijd een advies uitbrengen, altijd in het belang van de ondernemer.

Ons doel

De specialist streeft ernaar om ondernemers zo weinig mogelijk belasting te laten betalen. Het zo laag mogelijk houden van de fiscale lasten is een sport op zich geworden en telkens weer weet de specialist te verrassen. Alhoewel; de fiscale kennis is dermate groot, dat het ook weer niet heel verwonderlijk is dat er telkens weer gunstige belastingcijfers overlegd kunnen worden en er vaak verrassend weinig betaald hoeft te worden.

Veel ZZP’ers maken al gebruik van de ZZP accountant Eindhoven, die voor een helder all-in tarief werkt. Anderen willen wel, maar beschikken al over een boekhouder. Dat laatste hoeft echter helemaal geen probleem te zijn. De financiële steun en toeverlaat van ZZP’ers uit Eindhoven kan namelijk een gratis overstapservice aanbieden. Het is dus eenvoudig om de overstap te maken. Ook het eerste kennismakingsgesprek kost helemaal niets. Bovendien is dat gesprek geheel vrijblijvend. Genoeg redenen dus om zo snel mogelijk over te stappen naar de fiscaal expert uit Eindhoven. Al heel veel ZZP’ers deden dat en daar hebben ze nog nooit een seconde spijt van gehad. Integendeel!

De ZZP Specialist heeft de specifieke kennis van een ervaren boekhouder en beladingadviseur maar werkt voor een lager all-in tarief. De financiële cijfers zijn altijd up-to-date en ondernemers krijgen elke maand een rapport van de behaalde bedrijfsresultaten. Facturen en bonnen kunnen door de ondernemer gemaild worden en het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis. Ook een eventuele overstapservice kost niets.