Definitief einde VAR verklaring, begin Modelovereenkomsten

overeenkomst

Definitief einde VAR verklaring, begin Modelovereenkomsten

De VAR verklaring is veel in het nieuws geweest. De meeste ondernemers weten dat er iets is verandert, maar hoe zit het nu eigenlijk precies? We leggen het kort en helder voor u uit!

 

 

Wat is de VAR verklaring?

Met een VAR (Verklaring Arbeids Relatie) geeft een ondernemer aan zijn opdrachtgever zekerheid dat de belastingdienst hem ook echt als ondernemer ziet. Dat is belangrijk omdat die opdrachtgever anders het risico zou lopen dat de belastingdienst hem als werknemer beschouwt. Dat zou leiden tot de verplichting om loonheffing te betalen.

Naamloos

Waarom stopt de VAR?

Steeds meer bedrijven proberen hun werknemers te vervangen door ZZP’ers. Ze zijn dan niet aan arbeidscontracten gebonden en kunnen onderhandelen over tarieven. De ZZP’er op zijn beurt kan gebruik maken van de belastingvoordelen als ondernemer maar verliest zijn zekerheden. Als er in de werkzaamheden niets verandert noemen we dit een schijnconstructie. De VAR verklaring legt de verantwoordelijkheden eigenlijk helemaal bij de opdrachtnemer, die moet zich immers verantwoorden als ondernemer.

 

Hoe nu verder?

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR vervangen door een Modelovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ze leggen daarin gezamenlijk vast dat er geen sprake is van werknemerschap. Een Modelovereenkomst is een contract, een opdrachtovereenkomst dus. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er volgens de overeenkomst wordt gewerkt.

  

Waar vind ik zo’n Modelovereenkomst?

De belastingdienst heeft op zijn website een aantal algemene voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. Ook vindt je daar enkele goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten voor specifieke branche- en beroepsgroepen die door werkgevers- en werknemersorganisaties zijn opgesteld. Als u zelf een overeenkomst hebt gemaakt dan kunt u die door de belastingdienst laten beoordelen. De overeenkomsten zijn 5 jaar geldig. Bij ongewijzigde werkomstandigheden hoeft dus niet jaarlijks een nieuwe overeenkomst te worden gemaakt.

 

Moet ik nu bij elke opdracht zo’n overeenkomst opstellen?

Gelukkig niet! Als je aan de criteria voor zelfstandigheid voldoet hoef je je geen zorgen te maken en is een Modelovereenkomst niet perse nodig. Die criteria zijn met name:

  1. Je hebt meerdere opdrachtgevers.
  2. Je factureert niet meer dan 70% van je inkomsten aan dezelfde opdrachtgever.
  3. Je bent vervangbaar en kan iemand anders in jouw plaats sturen.
  4. Er is geen sprake van een gezagsverhouding tot de opdrachtgever.
  5. Je drijft voor eigen risico de onderneming want een opdrachtgever hoeft niet te betalen als je de opdracht niet naar behoren hebt uitgevoerd.
  6. Je krijgt niet betaald bij ziekte of vakantie.
  7. Je maakt reclame voor je onderneming.
  8. Je zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen.

 

Tot slot:

ZZP’ers die werk doen dat erg vergelijkbaar is met werknemers en structureel meerdere dagen per week op de werkplek van de opdrachtgever werken kunnen last krijgen van de nieuwe situatie. Belangrijk is vooral om te bepalen of er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Afgegeven VAR verklaringen waren geldig tot 1 mei 2016. Door de belastingdienst wordt tot 1 mei 2017 niet actief gecontroleerd op de nieuwe regeling. In deze periode is het de bedoeling dat iedereen zich aanpast aan de nieuwe regeling.