Dit zijn de belangrijkste aftrekposten voor ZZP´ers! | De ZZP Specialist

aftrekposten

Dit zijn de belangrijkste aftrekposten voor ZZP´ers! | De ZZP Specialist

Een eigen bedrijf beginnen vergt, naast veel tijd en energie, ookbelangrijkste aftrekposten zzp'er de

nodige investeringen op financieel gebied. Daarom bestaan er een

aantal fiscale voordelen, waarmee je als ZZP’er je voordeel kunt

doen. Daarmee trek je bij de aangifte een bedrag af van de winst,

waardoor je als ondernemer minder belasting betaalt.

Toch zijn maar weinig ondernemers hiermee bekend, en laten zij daardoor een hoop geld liggen.

 

Wanneer heb je recht op aftrekposten?

Je hebt alleen recht op ondernemersaftrekposten als de Belastingdienst je ziet als ondernemer. Daarnaast moet je aan het urencriterium (>1225) voldoen om in aanmerking te komen voor de Zelfstandigenaftrek en de Startersaftrek. Je hoeft niet aan het urencriterium te voldoen als je in aanmerking wilt komen voor de MKB-winstvrijstelling. Voldoe je wel aan het urencriterium dan kan de MKB-winstvrijstelling alsnog na de Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek worden toegepast. Het kan zijn dat je voor de Belastingdienst niet als een ondernemer, maar ook niet als een werknemer wordt gezien. In dat geval zijn jouw inkomsten resultaat uit overige werkzaamheden. Helaas kom je dan niet in aanmerking voor deze aftrekposten.

Hieronder de 8 belangrijkste aftrekposten:  

1. Zelfstandigenaftrek

Door de zelfstandigenaftrek betaal je als ondernemer minder belasting. Besteed jij minimaal 1225 uur per jaar aan je bedrijf? Heeft de Belastingdienst jou aangemerkt als ondernemer? Dan kom jij in aanmerking voor deze aftrekpost. Wanneer je dit belastingvoordeel toepast, dan mag je jaarlijks een vast bedrag van € 7.280 aftrekken. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan de winst voor de ondernemersaftrekposten, tenzij je in aanmerking komt voor de Startersaftrek. Wanneer je minder winst maakt dan de aftrek mag je dit verrekenen in de komende 9 jaar, wanneer je wel genoeg winst maakt om de gehele aftrek toe te passen.

 

2. Startersaftrek

Om het ondernemerschap te bevorderen, bestaat er een aftrekpost voor starters. De startersaftrek is van toepassing als je je in de eerste vijf jaar van je ondernemerschap bevindt. Je mag dan tot drie keer een extra bedrag van € 2.123 van de winst aftrekken. Deze aftrekpost komt bovenop de zelfstandigenaftrek. Je komt voor dit fiscale voordeel in aanmerking als je recht hebt op zelfstandigenaftrek en als je hier niet meer dan twee keer gebruik van hebt gemaakt. Een andere voorwaarde is dat je in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer bent geweest.

 

de belangrijkste aftrekposten

 

3. Meewerkaftrek

Heb je een fiscale partner? Dan is er een kans dat je de meewerkaftrek kunt toepassen. Hierdoor betaal je minder belasting over de winst. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze aftrekpost. Zo moet je jaarlijks minimaal 1225 uur besteden aan je bedrijf, en moet jouw fiscale partner minimaal 525 uur werkzaam zijn in jouw onderneming. Je fiscale partner mag niet bij je in loondienst zijn en de vergoeding voor de werkzaamheden mag niet meer dan € 5.000 bedragen.

 

4. Fiscale Oudedagsreserve

Als zelfstandig ondernemer moet u zelf in uw pensioen voorzien. Daarom mag u elk jaar een deel van de winst van uw onderneming reserveren als oudedagsvoorziening, dit heet de Fiscale Oudedagsreserve, ook wel FOR genoemd. Over dit bedrag hoef je niet direct belasting te betalen. Het bedrag dat je opzij mag zetten, is aan een maximum gebonden. Het is tevens mogelijk om een deel van uw oudedagsreserve om te zetten in lijfrente. De uiteindelijke premie die u dan betaalt wordt fiscaal aftrekbaar. De voorwaarden die gelden om hier gebruik van te maken zijn als volgt; u moet minimaal 1225 uur per jaar in uw onderneming steken, en u moet aan het begin van het fiscale jaar de voor u geldende AOW gerechtigde leeftijd niet hebben bereikt.

 

5. MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is van toepassing op alle ondernemers. Voor deze aftrekpost hoef je niet aan het urencriterium te voldoen. Wanneer je de andere ondernemersaftrekposten van de winst hebt afgetrokken mag je er 14% afhalen met de MKB-winstvrijstelling.

 

6. Willekeurige afschrijving

Zit je in de startersfase van je eigen onderneming? Dan kun je ervoor kiezen om de aanschafkosten van investeringen in bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven. Wanneer je deze bedrijfsmiddelen afschrijft en hoeveel, dat bepaal je dus zelf. Als je gebruik wilt maken van deze aftrekpost dan moet je wel recht hebben op startersaftrek.

 

7. Investeringsaftrek

Wie een nieuw bedrijf begint, moet investeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een computer, printer of bedrijfswagen. De fiscus houdt daar tot op bepaalde hoogte rekening mee. Als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, maak je mogelijk aanspraak op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Uiteraard zijn er wel een paar voorwaarden waaraan je moet voldoen: jouw bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland, je bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en je hebt deze periode in bepaalde bedrijfsmiddelen geïnvesteerd.

 

8. Middeling wisselende inkomens

Zelfstandig ondernemers verdienen niet elk jaar hetzelfde inkomen. Er zitten soms vette en soms magere jaren bij. Het progressieve belastingstelsel in Nederland maakt dat je bij veel winst veel belasting moet betalen. Door nu het inkomen gelijk te verdelen ‘te middelen’ over een periode van 3 jaar, kan een ondernemer de pieken in zijn verdiensten verlagen, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden. Is het verschil hoger dan €545,- dan krijgt de zzp’er het teveel betaalde bedrag terug. Afhankelijk van de verdiensten kan dit voor veel ondernemers enkele honderden tot duizenden euro’s opleveren.

Logo-De-ZZP-Specialist

LAAT DE FISCALE MOGELIJKHEDEN NIET LIGGEN! OOK JE AANGIFTE VAN OUDERE JAREN KUNNEN ALSNOG AANGEPAST WORDEN.

DE ZZP SPECIALIST REGELT HET!

Bel: 040-2951519    Email: info@dezzpspecialist.com