FISCAAL PARTNERSCHAP, REGEL HET GOED

fiscaal partnerschap

FISCAAL PARTNERSCHAP, REGEL HET GOED

 

Fiscale partners kunnen voor de inkomstenbelasting fiscaal vriendelijk zaken onderling verdelen. Denk hierbij aan aftrekposten, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het inkomen uit sparen en beleggen die zo gunstig mogelijk aan beide toegerekend kunnen worden.

Naamloos

Gehuwden en geregistreerde partners zijn voor de inkomstenbelasting altijd elkaars fiscale partners. Hierbij maakt het niet uit of ze wel of niet samenwonen.

 

Ongehuwd samenwonenden zijn in enkele aangewezen situaties verplicht fiscaal partner. Hiervoor moeten beide op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven bij de gemeente en

  • een notarieel samenlevingscontract hebben, of
  • samen een kind hebben, of
  • de ene partner het kind heeft en de ander het erkend heeft, of
  • elkaar hebben aangewezen tot gerechtigde tot het partnerpensioen, of
  • woont in een woning waarvan beide gezamenlijk eigenaar zijn, of
  • je het jaar ervoor al fiscaal partner was.

 

Ongehuwd samenwonenden die niet aan één van bovenstaande vereisten voldoen zijn geen fiscale partners. Dit heeft als gevolg dat er waarschijnlijk te veel inkomstenbelasting moet worden betaald. Je kunt alsnog voor heel 2016 als fiscaal partners worden aangemerkt indien je op 1 januari 2016 al stond ingeschreven op hetzelfde woonadres en bijvoorbeeld dit jaar nog een notarieel samenlevingscontract regelt.