FORSE AFTREKPOST HUURWONING!

aftrekpost huurwoning

FORSE AFTREKPOST HUURWONING!

Ben je ondernemer? Waarschijnlijk heb je een gedeelte van de huurwoning ingericht voor je onderneming. Gebruik je minimaal 10% van de woning zakelijk dan zijn de volledige kosten van de huurwoning aftrekbaar. Denk hierbij aan de huurkosten en bijkomende kosten zoals gas, elektriciteit en water, maar ook verzekeringen, gemeentelijke belastingenHuurwoning en inrichtingskosten. Dit kan echt een mooie aftrekpost opleveren.

Een voorwaarde is dat dit alleen kan ingaan bij de start van je onderneming of bij de aanvang van de huur.

Als het zakelijke gedeelte meer als 10% betreft kunnen alle kosten van de huurwoning in aftrek worden genomen met een correctie voor privégebruik. Als uitgangspunt geldt hierbij het aantal vierkante meters die zakelijk worden gebruikt ten opzichte van het aantal vierkante meters die alleen voor privé worden gebruikt.

Dit werkt als volgt:

De woning heeft een WOZ waarde van € 175.000. De jaarhuur bedraagt € 7.200 en de bijkomende vaste lasten zijn € 3.800. De totale huisvestingskosten zijn dus € 11.000. De huisvestingskosten mag je als kosten in mindering brengen op de winst. Daar tegenover moet een correctie voor privégebruik bij de winst worden opgeteld. Deze bedraagt 1,85% van de WOZ waarde van de woning, dus 1,85% x € 175.000 is € 3.238. De jaarlijkse aftrekpost bedraagt dan € 11.000 – € 3.238 is € 7.762. Dit is een mooie aftrekpost die al snel minimaal € 3.000 per jaar aan belasting bespaart.Huurwoning2