Waarom is het handig mijn uren te registreren als ZZP’er?

registreren

Waarom is het handig mijn uren te registreren als ZZP’er?

Waarom is het handig mijn uren te registreren als ZZP’er?

Ik werk als freelance ZZP’er over verschillende opdrachten, met verschillende klanten. Ik ben nu bijna een jaar zelfstandige. Hoe en waarom registreren van mijn uren?

Urencriteriumregistreren

Als ZZP’er kan ik genieten van belastingsvoordeel als ik aan de ‘1225 regel’ voldoe. Deze regel is een urencriterium waarbij ik op jaarbasis minimum 1225 uren aan mijn bedrijf moet werken. Ongeacht wanneer je onderneming gestart is in de loop van het kalenderjaar. Dit is voor mij als ondernemer een eerste stimulans om mijn uren goed bij te houden. Als ik namelijk het criterium aan uren behaal, dan heb ik het fiscaal recht op een starters aftrek en een zelfstandigen aftrek.

Fiscus

De belastingendienst kan mijn aantal uren uiteraard controleren. Hiervoor dien ik mijn goed geregistreerde urenadministratie te kunnen voorleggen. Ik probeer daarom zo specifiek en doeltreffend mogelijk deze urenregistratie vast te leggen.

Uurtarief klant

Ik werk als ZZP’er niet voor niets. Mijn klanten betalen me echter ook niet zomaar. Soms hebben we een tarief per opdracht, maar meestal reken ik een uurtarief. Zo overhandig ik hen dan een factuur met het overzicht aan mijn gepresteerde uren voor hun opdrachten.

Directe en indirecte uren

Ik registreer als ZZP’er overigens niet enkel de directe uren. Directe uren zijn bijvoorbeeld de voorbereiding en effectieve uitwerking van de opdracht. Maar ook de reistijd en woon – werkverkeer behoren hiertoe. Daarnaast registreer ik ook de indirecte uren. Dit zijn bijvoorbeeld cursussen die ik volg in functie van mijn job en opdrachten, alle administratieve verwerking, een afspraak bij de boekhouder, het beheer van mijn website enz. .

Urenregistratie

Vroeger gebruikte ik even Excel om mijn uren te registreren, maar al snel bleek dit programma niet te voldoen aan mijn verwachtingen. Om nauwkeuriger en sneller te kunnen werken over verschillende opdrachten heen, ben ik overgeschakeld op een betalend software programma. Dit programma kan ik ook als app gebruiken, dus zowel op mijn smartphone als op de tablet.

Hoe pakt u het aan als ZZP’er?