WILLEKEURIGE AFSCHRIJVINGEN FINANCIERT JE INVESTERINGEN!

willkeurige afschrijving starter

WILLEKEURIGE AFSCHRIJVINGEN FINANCIERT JE INVESTERINGEN!

Er bestaat voor startende ondernemers een extra faciliteit: de willekeurige afschrijving. Hierdoor is het mogelijk om af te wijken van het ‘normale’ stelsel van afschrijving.

Will afschrijvingDe aanschaf van een investering mogen nu volstrekt willekeurig als kosten worden geboekt bij het berekenen van de fiscale winst. Dat kan tot gevolg hebben dat een investering van bijvoorbeeld € 4.000 in het eerste jaar van aanschaf geheel als kosten wordt geboekt.

Het belang van direct afschrijven: de winst wordt verlaagd met het volledige bedrag van de investering, en dat leidt tot een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting.

De ondernemer die investeert wil zijn investeringen snel terug verdienen. Bij een investering moeten de fiscale mogelijkheden optimaal worden benut, én het bedrijfsmiddel moet snel ten laste van de winst worden afgeschreven. Dat is goed voor de cashflow en de liquiditeitspositie in de onderneming. Bij afschrijvingen is het zaak om die zo te sturen dat een maximale belastingteruggave wordt verkregen. De afschrijvingen moeten bij voorkeur benut worden tegen een zo hoog mogelijk belastingtarief, dan draagt de fiscus het meeste bij in de investering.

Om de afschrijving op investeringen tegen een zo hoog mogelijk tarief te benutten zijn er twee mogelijkheden. Waar de inkomstenbelasting hogere tarieven kent dan de vennootschapsbelasting is die keuze snel gemaakt: dat wordt een afschrijving in de inkomstenbelasting.
DGA’s met een BV moeten voor zo’n hoogrenderende afschrijving de BV uit: zij moeten de investering naast de BV plaatsen, om ‘even de willekeurige afschrijving in de inkomstenbelasting op te halen’. Dat kan door tijdelijk naast de BV een éénmanszaak of vennootschap onder firma op te starten. Zo’n éénmanszaak of vennootschap onder firma naast de BV levert de DGA niet alleen de mogelijkheid op om een willekeurige afschrijving tegen een hoger belastingtarief te benutten, er liggen meer fiscale voordelen in het verschiet. Startende ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen veel fiscale voordelen benutten. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de MKB-winstvrijstelling, en de willekeurige afschrijving voor starters. De DGA kan daar ook van profiteren als hij als ondernemer ten minste 1.225 uur per jaar voor zijn éénmanszaak of vennootschap onder firma gaat werken.

Willekeurige afschrijving starter

Voorbeeld:

Stel je bent DGA van je BV en je wil gaan investeren in een bedrijfspand van € 700.000. Als de DGA de investering in het pand snel en tegen een hoog tarief wil afschrijven, is hij aangewezen op de willekeurige afschrijving starter in de inkomstenbelasting. De investering in het bedrijfspand gaat gebruikt worden voor eigen bedrijfsactiviteiten. De restwaarde van het pand is € 100.000 inclusief de grondwaarde. De WOZ is gelijk aan de investering van € 700.000. Er kan maximaal tot de helft van de WOZ op het pand worden afgeschreven.

De DGA moet naast de BV een éénmanszaak of VOF opstarten. Dat kan doordat hij de bedrijfsactiviteiten uit zijn BV overneemt en die vervolgens als eenmanszaak gaat drijven.  Het is absoluut noodzakelijk dat hij kan aantonen dat hij als ondernemer van de éénmanszaak meer dan 1.225 uur per jaar werkt in de eenmanszaak. Hij doet er verstandig aan om de uren die hij ten behoeve van de eenmanszaak werkt, in een goede urenadministratie vast te leggen. Als hij voldoet aan de 1225 uur, komen de faciliteiten voor IB-ondernemers – zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de fiscale oudedagsreserve en de MKB-winstvrijstelling – voor hem in beeld. En de IB-ondernemer toont dan ook aan dat hij geen of vrijwel geen werkzaamheden meer voor de BV verricht, en dat zijn salaris uit de BV terecht is teruggebracht tot een bescheiden bedrag per jaar.

Als starter heeft hij niet alleen recht op de startersaftrek, hij kan ook de willekeurige afschrijving starter toepassen. En daar was het hem om begonnen. Hij koopt dat pand, in de eenmanszaak, voor de reeds genoemde kostprijs van € 700.000. Hij kan op het pand ineens € 300.000 afschrijven. Namelijk maximaal de helft van € 600.000. Die afschrijving van € 300.000 kan een forse belastingbesparing opleveren. De extra afschrijving leidt tot een verlies uit zijn éénmanszaak. Dat verlies is te benaderen op € 300.000 minus de reguliere winst uit de éénmanszaak van stel € 50.000, ofwel € 250.000. Dat verlies uit onderneming kan hij verrekenen met zijn positieve inkomsten in box 1 – het salaris uit de BV – over de voorgaande drie jaren. Hij haalt zo de inkomstenbelasting over zijn salaris uit de BV over de voorgaande drie jaren terug!
De overgang van de BV naar een eenmanszaak is zo een geweldige manier om het nieuwe pand snel af te schrijven tegen een hoog tarief.

Als hij een eenmanszaak op langere termijn niet ziet zitten, dan kan hij een jaar later, besluiten om de eenmanszaak weer in te brengen in de BV. Een jaar later zit hij door de inbreng van de eenmanszaak in de BV weer in zijn oorspronkelijke bedrijfsstructuur, met zijn BV. Hij heeft door de toepassing van de willekeurige afschrijving starter de inkomstenbelasting over zijn salaris uit de voorgaande drie jaren terugontvangen.

De ZZP Specialist regelt het!